ชาวพุทธ

ชาวพุทธ смотреть последние обновления за сегодня на .

แนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

1196
49
5
00:29:44
20.05.2022

#ธรรมะวัดป่า ๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐ - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : 🤍 - ไลน์ : 🤍 ไอดี : 🤍ehd1733j " ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ

"กิ๊ก มยุริญ" แนะชาวพุทธเชื่อในหลักธรรมมากกว่าตัวบุคคล | ประเด็นร้อน

240
11
2
00:11:18
20.05.2022

แม้วงการสงฆ์จะมีข่าวฉาวออกมา แต่นักแสดงสาว #กิ๊กมยุริญ ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา แนะชาวพุทธให้มั่นใจในหลักธรรมคำสอนมากกว่าตัวบุคคล . 📍แอป #oneD ดูละคร ซีรีส์ วาไรตี้ ซิตคอม ฟรี! โหลดได้แล้ววันนี้! 👉🏼 ดูบนแอป : 🤍 👉🏼 ดูบนเว็บ : 🤍 #one31 #วันดี . #สำนักข่าววันนิวส์ #onenews #oneบันเทิง #วันบันเทิง #one31 #ช่องวัน31 - รายการ #วันบันเทิง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12:30 น. ทางช่องone31 ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : 🤍 Instagram : 🤍 Youtube : 🤍 Twitter : 🤍 TikTok : 🤍 Website : 🤍

อริยประเพณี พุทธะประเพณี ประเพณีชาวพุทธ กัลยาณวัตรของพระพุทธเจ้า

2663
160
21
00:26:40
18.05.2022

#พุทธะประเพณี #อริยประเพณี รักษาอริยประเพณี รักษา#ประเพณีชาวพุทธ กัลยาณวัตรอันงดงาม 00:00 .. #เปรียบเหมือนบุรุษคนจน ไม่มีอะไรเป็นของตน ไม่ใช่คนมั่งคั่ง เขามีเรือนเล็กๆ หลังหนึ่ง... แต่เขาไม่อาจละ... เพื่อออกบวชได้... เครื่องผูกของเขานั้นเป็น #เครื่องผูกมีกำลัง... เป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ 06:12 (พอจ.อ่าน) 08:48 (พอจ.พูด) 09:19 (พอจ.อ่าน) 10:40 (พอจ.พูด) .. #เปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก... เขาอาจละทองหลายร้อยแท่ง ละข้าวเปลือก นา ที่ดิน ภรรยา... เป็นอันมาก แล้วปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชิตได้... ครื่องผูกของเขานั้นเป็น #เครื่องผูกไม่มีกำลัง บอบบาง 11:36 (พอจ.อ่าน) 12:04 (พอจ.พูด) 16:31 (พอจ.อ่าน) 17:11 (พอจ.พูด) 17:37 (พอจ.อ่าน) 18:19 (พอจ.พูด) 18:33 (พอจ.อ่าน) 19:23 (พอจ.พูด) .. #ฌาน #สมาธิ ทุกระดับ เมื่อทำขั้นใดได้แล้ว เธอทั้งหลายจงละเสีย จงก้าวล่วงเสีย ...เพื่อทำให้สูงขึ้นไปอีก(แม้ที่สูงกว่าเมื่อถึงแล้วได้แล้ว ก็ต้องละ #ต้องก้าวล่วง) 22:56 (พอจ.พูด) 24:49 (พอจ.อ่าน) 25:21 (พอจ.พูด) สรุปก่อนจบ - ระวังกิเลสไม่ให้เข้ามาในใจ ระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา - นี้คือเหตุผลว่าทำไม เราต้องมารักษาอริยประเพณี - เธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของเราเลย - ถ้ามรรคมีองค์ 8 ยังมีอยู่ในโลกตราบใด ตราบนั้นยังมีอรหันต์ มีอริยบุคคลแน่นอน #อัฏฐังคิกมรรคในฐานกัลยาณวัตรที่ทรงฝากไว้ อานนท์ ! ก็ #กัลยาณวัตร อันเราตั้งไว้ในกาลนี้ นี้ เป็นไปเพื่อความ เบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อรู้พร้อม เพื่อนิพพาน. อานนท์ ! กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไรเล่า ? นี้คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค, กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ; สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ; สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. อานนท์ ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าวกะเธอ โดยประการ ที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ : เธอทั้งหลาย อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย. อานนท์ ! ความขากสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด ; บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย. อานนท์ ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าว (ย้ำ) กะเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ : #เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย. 📙อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒ หน้าที่ ๑๔๘๘-๑๔๘๙ ลิ้งค์อ้างอิงพระสูตร 🤍 📙พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค หน้าที่ ๙๙ ข้อที่ ๑๐๗ (ก่อนแต่จะตรัสเรื่องนี้ ได้ตรัสถึงการที่พระองค์ได้เป็นราชฤาษีในกาลก่อน กล่าวสอนวัตรปฏิบัติที่เป็นไปเพียงเพื่อพรหมโลก ไม่ถึงนิพพาน ก็ยังมีผู้พากันปฏิบัติตาม. ส่วนกัลยาณวัตรนี้เป็นไปเพื่อนิพพาน จึงควรที่คนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติตาม. อีกข้อหนึ่ง ที่พวกเราควรจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนั้น คือข้อที่พวกเราอย่าเป็นพวกสุดท้ายแห่งการประพฤติ กัลยาณวัตรนี้ ตามพระพุทธประสงค์). อ่านพระสูตรนี้ 🤍 📙พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๓ สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ หน้าที่ ๓๒๔ ข้อที่ ๔๖๓ ครั้งมีพระชาติเป็นพระเจ้ามฆเทวราช กล่าวสอนวัตรปฏิบัติที่เป็นไปเพียงเพื่อพรหมโลก อ่านพระสูตรนี้ 🤍 #โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ ... พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า #อย่าเลย สุภัททะ #ที่ข้อถามนั้นงดเสียเถิด ดูกรสุภัททะ เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน ท่านจงตั้งใจฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว สุภัททปริพาชกทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔ ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ #มีอริยมรรคประกอบด้วย องค์ ๘ ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ #โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ... 📙พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค หน้าที่ ๑๒๑ ข้อที่ ๑๓๙ อ่านพระสูตรเต็ม 🤍 // สมณะที่ 1 ... (โสดาบัน 1 ...) // อ่านพระสูตร #เครื่องผูกของคนจน และคนรวย, ก้าวล่วงฌาน ที่ช่องแสดงความเห็น ร่วมบุญสนับสนุนกับทางวัดนาป่าพงโดยตรง (เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชม) บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246-1756 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-247-4610 ร่วมบุญสนับสนุนช่อง ทางนิพพาน #พุทธวจน ช่วยแชร์วิดีโอหรือ "ไม่กดข้ามโฆษณา"(บ้าง) ^^🙏🏻😊 หรือจาคะผ่านระบบสมาชิก ช่องยูทูบ 🤍 เพจเฟซบุ๊ก 🤍

9ข้อ!! กับหน้าที่"ชาวพุทธ"ที่ดี

3736
105
9
00:11:36
02.06.2020

ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่ 🤍 An Introduction to Buddhist Practice: When a person is introduced to Buddhism for the first time, the first thing he should do is to forget all about his background of Christianity – and his Christian views and other similar views – and start from scratch. The story of the Buddha begins like this. The Buddha found that he had a problem and he left home to try to find the answer to this problem. He went searching for teachers, he went to this teacher and then that teacher but he found he still had the problem. Finally he had to go off on his own to search for the solution, because he could not find anyone who knew about it. And he found the answer within himself, and he found the way to get to the state where he got the answer to his question and got free from his problem ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย 🤍 - #บัวชาแนล #เล่าเรื่องเล่าธรรม

“หมอปลา”สร้าง หรือ ทำลาย ศรัทธาชาวพุทธ.?

8682
400
96
01:33:29
13.05.2022

“หมอปลา”สร้าง หรือ ทำลาย ศรัทธาชาวพุทธ.? ปรากฎการณ์ “หมอปลา” หรือ นายจีระพันธ์ เพชรขาว ผู้มีฉายามือปราบอลัชชี หรือมือปราบสัมภเวสี บอกอะไรกับสังคมพุทธในประเทศไทย ความเสื่อมศรัทธาที่คนไทยส่วนมากไม่ชื่นชมภักดีต่อศักดินาราชานิยม ส่งผลให้พุทธศาสนาและคณะสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญเดียวกัน พลอยสั่นคลอนเสื่อมเสียไปด้วย..นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความเสื่อมในคณะสงฆ์ไทยไปด้วยหรือไม่ การทำตัวเป็น “ศาลเตี้ย” ตัดสินอธิกรณ์ของพระในคณะสงฆ์ จะเป็นการชำระสะสาง หรือกำจัดเหลือบไรที่อาศัยผ้าเหลืองเพื่อหากินอยู่กับพุทธศาสนาได้หรือไม่ ความกล้าบ้าบิ่น เต็มไปด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดรุนแรง จะปราบสัมภเวสี ปราบอวิชชาในพุทธศาสนาได้สำเร็จหรือไม่ ฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้ โดยวิทยากร 3 ท่านคือ 1. อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา 2.อาจารย์วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 3.อดีตสามเณรโฟลค์ สหรัฐ

ชาวพุทธถาม มุสลิมตอบ - อ.สันติ (อาลี) เสือสมิง

1088813
10375
133
00:50:16
19.05.2018

คำถามการอยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธและมุสลิม ตอบโดย อ.สันติ (อาลี) เสือสมิง #มุสลิมไทย #ชาวพุทธ

10 อันดับ ประเทศที่มีชาวพุทธอาศัยมากที่สุดในโลก

745648
5458
1226
00:05:41
26.12.2014

รายชื่อของประเทศที่มีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลก Background audio copyright "Perspectives" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 🤍

พระเจ้าของชาวพุทธชื่อ อิทัปปัจจยตา

4933
241
29
00:11:35
21.07.2021

ที่มา : หนังสือปฏิจจสมุปบาท โดยท่านพุทธทาสภิกขุ 110 ปี ชาตกาล สืบค้นจาก เพจ พุทธที่แท้จริง #อิทัปปัจจยตา #ปฏิจจสมุปบาท #พระพุทธศาสนา #พระพุทธเจ้า #พระเจ้า #ชาวพุทธ #พุทธทาส #ท่านพุทธทาส

แง่คิดดีๆ ถึงชาวพุทธ วงการสงฆ์ วุ่นวาย เพราะภิกษุ รับเงินรับทอง

1445
36
9
00:08:32
18.05.2022

#สายกลางชาแนล #คนเล่าธรรม แง่คิดดีๆ ถึงชาวพุทธ วงการสงฆ์ วุ่นวาย เพราะภิกษุ รับเงินรับทอง เสียงบรรยายโดย : คนเล่าธรรม เพจสายกลาง ชาแนล 🤍 คลิปวีดีโอ และเสียงนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ ของทางช่องยูทูป สายกลาง ชาแนล ไม่อนุญาตให้นำคลิปและเสียงนี้ไปดัดแปลงและเผยแพร่ ในเชิงพาณิชย์ ทุกช่องทางหรือสื่อโซเชียล ทุกช่องทาง (เว้นแต่ได้รับอนุญาติ) หากพบเห็นบุคคล ได้กระทำการดังกล่าว จะดำเนิคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบพระคุณครับ 🙏😇🙏

สังคมศึกษา การ์ตูน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ

109981
832
0
00:08:16
18.10.2016

รับชมเพิ่มเติมได้ทาง 🤍obectv.tv

ชาวพุทธไม่ทน! แฉแก๊ง สึกหลวงปู่แสง!?

17701
71
00:18:30
15.05.2022

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ 🤍 FACEBOOK : 🤍 truthforyou : 🤍 คลิปดีเพื่อคุณ : 🤍 . #หลวงปู่แสง #หมอปลา #ข่าวต่างประเทศวันนี้ #ทิศทางไทย #เปิดประเด็น #ข่าววันนี้ #ข่าวการเมืองวันนี้ #ข่าวการเมืองต่างประเทศ #ข่าวการเมืองล่าสุด #ข่าวใหม่ล่าสุดวันนี้ #ข่าวใหม่

ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ ธรรมกถา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

348133
5000
00:44:40
30.04.2018

ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไม่รู้ อุเบกขาก็ไม่เข้าใจ ธรรมกถา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610429

EP 325 อาศัยชาวพุทธโง่ทำลายพุทธด้วยกันเอง?

14793
594
264
00:05:51
13.05.2022

1. ชื่อสมาคม: สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา 2. อักษรย่อ : สปพ. 3. เครื่องหมายของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาคือ รูปดอกบัว 3 ดอก อยู่กลางธรรมจักร ประคองไว้ด้วยสองมือ  ความหมายคือ  1. ธรรมจักร คือวงล้อแห่งธรรม 2. ดอกบัว 3 ดอก หมายถึง พระรัตนตรัย 3. มือที่ประคองเปรียบเหมือนพุทธบริษัท4 กำลังทำหน้าที่ปกป้องภัยของพระพุทธศาสนา ความหมายรวมคือ วงล้อแห่งธรรมและพระไตรรัตน์จะหมุนต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 ช่วยกันประคับประคอง 4. คำขวัญ : สปพ. ปกป้องพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาปกป้องแผ่นดินไทย สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ที่อยู่ 596 หมู่ 5 บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 เวปไซต์ : 🤍tpbat.org email: pasikasuwachun🤍tpbat.org ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครสมาชิก โทร 1. นายกสมาคม 0966856839 2. เลขา คุณธณภรณ์ 0914266622 3. พระครูอมรศีลวิสุทธิ์  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแก้งกอย  บ้านโนนคูณ  ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  36180 โทร . 098 432 2525 4. คุณสมพงศ์ นาคเครือมี โทร. 0612898306 ว่าที่นายกสาขาบุรีรัมย์ 5. ฝ่ายไอที โทร. คุณวรัท โทร . 0826262208 ที่อยู่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร 9/2 หมู่บ้านแอทไนซ์ ซอยวัชรพล9 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10220 ต้องการสมทบทุนสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสันสกลนคร ชื่อบัญชี สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา เลขที่ 072-2-33892-8

เราชาว Put - JoeyBoy | ก้านคอคลับ

446504
5194
188
00:03:34
23.03.2015

เราชาว Put - JoeyBoy | ก้านคอคลับ เนื้อเพลง : เราชาวPut ศิลปิน : ก้านคอคลับ เกิดเป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ อยู่เมืองไทย เราชาวPut เราชาวPut อย่าตีกัน วางอาวุธ วางอาวุธ เราชาวPut Put Put Put Put your hands up ญ : ยกมือทำไมอะไรนักหนา ช : คนเค้าบอกว่าพอยกขึ้นมาแล้วมันเฟี้ยวดี ญ: ยกมือนานๆมันจั๊กกะจี๋ ช: ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ ญ: ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเซ่ คิดต่าง หลายอย่าง หลายสิ่งที่เปลี่ยนไป แต่ละคนที่มีมุมมองในใจที่ต่างกันออกไป ร้อยพ่อ พันแม่ ชั่วดีกันแค่ไหน แต่เรามีพ่อแม่เดียวกันถ้าเราได้เกิดเป็นคนไทย เก็บแรงไว้เพื่อประกาศศักดาเมื่อถึงเวลาสู้เพื่อชาติ เขาบอกว่าไทยเรารักสงบต่างจากตอนรบเพื่อเอกราช ปี พ.ศ. 2558 ก้านคอ Boom Boom Cash กำลังอิน เมื่อสิ้นเสียงเพลงแห่งความขัดแย้งจงร้องเพลงชาติให้โลกได้ยิน เกิดเป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ อยู่เมืองไทย เราชาวPut เราชาวPut อย่าตีกัน วางอาวุธ วางอาวุธ เราชาวPut Put Put Put Put your hands up ญ : ยกมือทำไมอะไรนักหนา ช : คนเค้าบอกว่าพอยกขึ้นมาแล้วมันเฟี้ยวดี ญ: ยกมือนานๆมันจั๊กกะจี๋ ช: ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ ญ: ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเซ่ ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยจา ถ้อยทีถ้อยอาศัย ค่อยค่อยคิด และค่อยทำ ค่อยค่อยเป็น ค่อยค่อยไป รวมกันยังไงเราก็อยู่ แยกหมู่ลำพังอาจจะตาย สามัคคีคือพลัง รวมแรงกายและกำลังให้เรารู้ว่าเราคือคนไทย วางหอก ปืน มีด ดาบและธนู ยกมือขึ้นยอมแพ้หน้าประตู เพราะเราต่างเป็นมนุษย์ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ซิกข์ อิสลาม ฮินดู ต่างศาสนา ต่างคำสอน เหมือนเชียร์บอลต่างสโมสร แต่ในราชมังฯเรารวมพลังเชียร์ทีมชาติไทย เกิดเป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ อยู่เมืองไทย เราชาวPut เราชาวPut อย่าตีกัน วางอาวุธ วางอาวุธ เราชาวPut Put Put Put Put your hands up (ซ้ำ 3 รอบ) Put your hands up Credit Single เราชาวPut Lyrics by Joeyboy, Beeazy & Fucking Hero Arranged & Composed by BOTCASH ( สัณหภาส บุนนาค ) Electronic Music by BOTCASH ( สัณหภาส บุนนาค ) Mixed and Mastered by BOTCASH ( สัณหภาส บุนนาค ) Produced by Joeyboy ติดตามผลงานได้ที่ 🤍

หน้าที่!!ชาวพุทธ

2538
47
4
00:16:21
08.04.2020

ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่ 🤍 An Introduction to Buddhist Practice: When a person is introduced to Buddhism for the first time, the first thing he should do is to forget all about his background of Christianity – and his Christian views and other similar views – and start from scratch. The story of the Buddha begins like this. The Buddha found that he had a problem and he left home to try to find the answer to this problem. He went searching for teachers, he went to this teacher and then that teacher but he found he still had the problem. Finally he had to go off on his own to search for the solution, because he could not find anyone who knew about it. And he found the answer within himself, and he found the way to get to the state where he got the answer to his question and got free from his problem ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย 🤍 - #บัวชาแนล #เล่าเรื่องเล่าธรรม

#มุสลิมข่มขู่ ดูถูก ข่มเหง แกนนำชาวพุทธฯ

5443
215
198
00:10:17
30.01.2022

มุสลิมข่มขู่ ดูถูก ข่มเหง แกนนำชาวพุทธฯ 🤍รวมใจคนไทยพุทธ 30 ม.ค. 2565

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ชาวพุทธชวนกันเข้ามาดู , ชาวพุทธโชคดีที่ได้เกิดมาพบพุทธวจน , วันวิสาขบูชา

10267
582
35
00:21:14
13.05.2022

#วันวิสาขบูชา #ตรัสรู #ตถาคตภาษิตา #วิสาขบูชา #เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า - ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น - หากไม่สนใจคำตถาคต จะทำให้เกิดความอันตรธานของคำตถาคต เปรียบด้วยกลองศึก - พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำ จึงไม่ผิดพลาด - คำพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน - ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไป - ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที่ ๙ พุทธวจน ปฐมธรรม หน้าที่ ๒๔๓ อ่านพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้และกดลิ้งค์อ้างอิงได้ที่ลิ้งค์นี้ 🤍 -บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒., -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒, -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐., -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓. -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑. #เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน๑ ภิกษุ ท. ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, #สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว #เป็นคำกล่าวของสาวก, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่า นั้นมากล่าวอยู่ ; #เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. ภิกษุ ท. ! #ส่วนสุตตันตะเหล่าใด #ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา,เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ ; #เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร ? มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้,ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุบริษัทเหล่านี้ เราเรียกว่า บริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเอง, หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของ บุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ ; จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หน้าที่ ๓๕๒ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หน้าที่ ๖๘ ข้อที่ ๒๙๒ - ๒๙๓ ... ภิกษุ ท. ! บริษัทชื่อ ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา เป็นอย่างไรเล่า ? 🤍 อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑ หน้าที่ ๕๐๖ #เนื้อแท้อันตรธาน๑ ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ๒ เรียกว่า #อานกะ มีอยู่. เมื่อกลองอานกะนี้ มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริย์ทสารหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป). ภิกษุ ท. ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่ง เนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ ที่ทำเสริมเข้าใหม่ เท่านั้น ; ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย, สุตตันตะ (ตัวสูตรส่วนที่ลึกซึ้ง) เหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ ; เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก, เมื่อมีผู้นำสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ ;เธอจักฟังด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. ภิกษุ ท. ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา จักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ แล. ๑. บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. ๒. กษัตริย์ ทสารหะ วงษ์ยาทพ แห่งมหาภารตะ. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หน้าที่ ๑๐๗-๑๐๘ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค หน้าที่ ๒๖๙ ข้อที่ ๖๗๐ - ๖๗๒ หัวข้อพระสูตรที่เกี่ยวข้อง - ผู้สามารถทำพระศาสดาให้เป็นมิตร... 🤍 - พุทธวจนเปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง... 🤍 - รัตนะที่หาได้ยาก(ผู้ประกาศพุทธวจน)... 🤍 - ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม... 🤍 - สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน... 🤍 ร่วมบุญสนับสนุนกับทางวัดนาป่าพงโดยตรง (เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชม) บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246-1756 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-247-4610 ร่วมบุญสนับสนุนช่อง ทางนิพพาน ช่วยแชร์วิดีโอหรือ "ไม่กดข้ามโฆษณา"(บ้าง) ^^🙏🏻😊 หรือจาคะผ่านระบบสมาชิก ช่องยูทูบ 🤍 เพจเฟซบุ๊ก 🤍 6 พ.ค. 2563 ณ วัดนาป่าพง

“หมอปลา”งานเข้ารัวๆองค์กรกลางพระพุทธฯ บุกสภาจี้ เหตุพฤติการณ์ทำร้ายจิตใจชาวพุทธ | ข่าวด่วน | TOPNEWS

24473
414
112
00:02:34
18.05.2022

จากกรณีที่ นายจีระพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และสื่อมวลชนหลายสำนัก เข้าตรวจสอบหลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง อายุ 98 พรรษา และป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ในที่พักสำนักสงฆ์ #หลวงปู่แสง #หมอปลา #องค์กรกลางพระพุทธฯ #TOPNEWS #ข่าวด่วนTOPNEWS ติดตามข่าวคลิปเด่นได้ที่ : 🤍 . ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS : 🤍 . โฆษณาติดต่อ worarak🤍topnews.co.th 02-153-9577 , 081-649-0178 . Website : 🤍 FB : 🤍 IG : 🤍 Twitter : 🤍 Line : 🤍

สังคม บทวิถีชาวพุทธ

32209
276
3
00:31:32
18.10.2016

รับชมเพิ่มเติมได้ทาง 🤍obectv.tv

พระพยอม ดึงสติชาวพุทธ อย่าศรัทธาส่งเดช

2871
98
46
00:07:35
13.05.2022

"พระพยอม" ฟาดศิษย์ "หลวงปู่แสง" เอาคนแก่มาหากิน เตือนสติ พระอรหันต์จับอะไรมั่วไม่ได้ ไม่มีในพระธรรมวินัย ศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญา สิ่งสกปรกไม่ช่วยดับทุกข์ #หลวงปู่แสง #พระพยอม #หมอปลา #หลวงปู่แสงญาณวโร 🤍คมชัดลึก ติดตามรายการของคมชัดลึกออนไลน์ได้ตามช่องทางอื่น ๆ ทีนี่ website: 🤍 facebook : คมชัดลึก twitter : twitter.com/Kom_chad_luek Line : 🤍 Youtube Official : 🤍 Instagram : 🤍 TIKTOK : 🤍komchadluekonline Thanat Kasemwattanakarn ( Oak ) โทร 02-338-3278 , 02-338-3276 Email : Thanat_Kas🤍nationgroup.com email : komchadluekonline🤍nationgroup.com

รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

36560
337
7
00:55:11
17.11.2016

- บทเพลงธรรมะซึ่งจัดทำขึ้น โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ขับร้องและดนตรี โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด และ วงออร์เคสทร้า กรมศิลปากร...

พุทธอ่อนแอ สำนักพุทธฯต้านชาวพุทธ ใครที่ต้านมุสลิม พศ. มส.จะตัดหางปล่อยวัด ? [มังกรสยาม]

20952
1065
474
00:08:08
05.02.2022

สำนักพุทธฯ ต้านชาวพุทธ ใครที่ต้าน มุสลิม พศ.-มส.จะตัดหางปล่อยวัด ? • เครดิต-ขอขอบคุณช่อง มังกรสยาม 🤍รวมใจคนไทยพุทธ 5 ก.พ. 2565

รู้และเข้าใจอะไรใช่ชาวพุทธ(อ.สุจินต์)

22521
520
114
01:40:14
05.08.2020

#พุทธ#ปัญญา#ธรรม รู้และเข้าใจอะไรใช่ชาวพุทธ(อ.สุจินต์) 🤍dhammahome.com

แนวทางปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ถูกต้อง

45048
1767
103
01:09:13
17.03.2022

เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจน ตถาคต

ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน #พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

151505
2359
127
03:04:39
28.02.2021

#พระอาจารย์สมภพโชติปัญโญ #ພຣະອາຈານສົມພົບໂຊຕິປັນໂຍ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่ง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน สาธุ อนุโมทนากับท่านผู้มีใจเป็นธรรมะ ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่ท่านสนใจ 🤍 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ 🤍 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 🤍 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) 🤍 อาจารย์เสถียร โพธินันทะ 🤍 หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺปาโล 🤍 พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ ) 🤍 พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) 🤍 พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) 🤍 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 🤍 พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 🤍 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) 🤍 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 🤍 หลวงปู่ชา สุภัทโท 🤍 ท่านพุทธทาสภิกขุ 🤍 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 🤍 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 🤍 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) 🤍 พระอาจารย์มหาสม สิริปัญโญ 🤍 ท่าน ว.วชิรเมธี 🤍 เกร็ดธรรมะ 🤍 * ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ

“ทนายอนันต์ชัย”ไม่ไว้หน้า แม้ “หมอปลา-น้ำฟ้า” เป็นศิษย์ ลั่นชาวพุทธถูกย่ำยี | ข่าวด่วน | TOP NEWS

170458
2577
691
00:09:01
15.05.2022

#หลวงปู่แสง #หมอปลา #ทนายอนันต์ชัย กรณีที่ นายจีระพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และสื่อมวลชนหลายสำนัก เข้าตรวจสอบหลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง อายุ 98 พรรษา และป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ในที่พักสำนักสงฆ์ #ยูเครน #รัสเซีย #รายการย้อนหลัง #TOPNEWS ติดตามข่าวคลิปเด่นได้ที่ : 🤍 . ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS : 🤍 . โฆษณาติดต่อ worarak🤍topnews.co.th 02-153-9577 , 081-649-0178 . Website : 🤍 FB : 🤍 IG : 🤍 Twitter : 🤍 Line : 🤍

เมื่อประสบวิกฤตศรัทธา ชาวพุทธควรคิดแก้ปัญหาอย่างไร

2842
124
9
02:08:44
14.05.2022

เชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง เมื่อประสบวิกฤตศรัทธา ชาวพุทธควรคิดแก้ปัญหาอย่างไร ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ตอบทุกปัญหาธรรม และทุกข้อสงสัย โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม ผ่าน Club House กดเข้าร่วมที่ลิงก์ (หรือสแกน QR code ในภาพที่ 2ค่ะ) 🤍 ชมผ่าน Youtube live (หรือสแกน QR code ในภาพที่ 3 ค่ะ) Facebook live และ Zoom ได้ที่ลิงก์ นะคะ 🤍 🤍 Join Zoom Meeting 🤍 Meeting ID: 854 6655 8821 Passcode: 564862 รวม Playlist ธรรมออนไลน์ by มยุริญ บน Clubhouse ฟังย้อนหลังพร้อมภาพทุกตอนที่ลิงก์นี้นะคะ 🤍

ตื่นเถิดชาวพุทธ พระพุทธศาสนา ไม่ใช่การทำสมาธิ!!_บ้านธัมมะ

19167
399
108
01:58:35
22.11.2021

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา รับเชิญเพื่อไปสนทนาธรรม กับ บุคลากรการบินไทย ณ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๒ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ติดตามบันทึกการสนทนาต้นฉบับได้ที่ลิงก์นี้ : 🤍

วิสัยแห่งฆราวาส ข้อปฏิบัติแบบชาวพุทธ

6
1
0
00:03:35
19.05.2022

I เรื่องราวดีๆที่คุณต้องฟัง I "เราจะเชื่อมโลกให้ถึงธรรม" โดยปรวี ทัพซ้าย

Назад
Что ищут прямо сейчас на
ชาวพุทธ radio killer be free азбука уральских пельменей азаму задонатили азамм Школа сварщиков Даня Милохин трек Школа Уральские Пельмени Украина blue black gouldian Finch all a lie lyrics ACL 奧迪 вышка лайфхаки макияжа как узнать родословную этап пуоль Баттл